Tag: media

Read More

Big Brother is watching you!

 John Fiske said in “Reading the Popular” the popular text produces meanings that can become relevant in everyday life. The example of this can be seen taking under consideration cover of the book written by George Orwell – “1984”. The range of colors is very limited – the artist used only red, black, dull yellow and dark orange. The choice isn’t random as colors refer to the narrative and produce very strong meaning.

Read More

Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych

Każdy z nas istnieje w szeroko pojętych mediach społecznościowych, czyli w Internecie. Czasy anonimowości minęły, a droga powrotu do nich zaginęła bez śladu. Prym w posiadaniu największej ilości kont i profili na wszelkiego typu stronach internetowych wiedzie moje pokolenie. Moje pokolenie, czyli kto? Nastolatki – ja, moje koleżanki i koledzy ze szkoły, klasy, Internetu.