Author: Monika Piter

Read More

Praca na Olimpiadę Historyczną 2013/14

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej graniczą od północy z Kanadą, od południa z Meksykiem, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu oraz Oceanem Atlantyckim od wschodu. Kraj ten został odkryty przez Kolumba w 1492 roku, choć wcześniej także do jego portów dobijało wiele statków Wikingów i wydalonych na Grenlandię Islandczyków. Od XVI wieku trwał wzmożony okres rozwoju cywilizacji oraz osadnictwa. Do dnia 4 lipca 1776 Stanami Zjednoczonymi zarządzali angielscy gubernatorzy.

Read More

To ban zoos or not to ban zoos, that is the question

To ban zoos or not to ban zoos? This is one of the most controversial question nowadays. People like to go to a zoo and watch different kinds of animals, but after visiting a zoo some of us have the sense of guilt. We start to think about small cages in which animals have to live and the separation from their natural environment. Do we start to wonder if zoos are actually protecting endangered species from extinction, because how can something protect animals by keeping them crammed up in tight places?

Read More

Jaką rolę w życiu człowieka pełni sen?

Sny są popularnym motywem w literaturze od czasów starożytnych. Mitologia grecka opisuje bogów zsyłających sny, Biblia opowiada o nocnych wizjach, w których ludziom ukazywał się Bóg. Sen jest projekcją marzeń, obaw i pragnień ludzkich. Ujawnia się w nim podświadomość człowieka, jego prawdziwa natura. Motyw snu w tekstach literackich omówię na przykładzie czterech utworów uszeregowanych chronologicznie.